הדרכות

חברת "המומחים" נותנת שירותי הדרכות

לעובדים, מנהלים, הדרכות בגובה והדרכות מותאמות אישית לסביבת עבודה.

הדרכות לעובדים ומנהלים

עובדים: כל עובד בסביבת עבודה כגון: מפעל, אתר בניה, בימות אירועים ועוד ועוד, מחוייב לעבור פעם בשנה הדרכת בטיחות אשר תקנה לו ידע וכלים להתנהל נכון ובטוח בסביבת עבודתו.

אנחנו ב"המומחים" מתאימים את ההדרכה לאופי סביבת העבודה ומעבירים את הידע הרלוונטי לכל בעל תפקיד.

מנהלים: בכל סביבת עבודה קיים מנהל עבודה, לו תפקידים שונים וחשובים לרבות פיקוח על כל סביבת העבודה. המנהלים כשלעצמם מחוייבים לעמוד בחוק ובתקנים מחמירים ולהחזיק בידע הנדרש כדי לנהל נכון ובטוח את סביבת העבודה עליה הם אחראיים. אנחנו ב"המומחים" מתמחים במתן כלים שישמרו עליך ועל העובדים ושיאפשרו לך, המנהל לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר ולשמור על בטיחות האנשים עליהם מוטלת אחריותך.

נושאי ההדרכה כוללים את הנושאים הבאים:

 • מושגי יסוד בבטיחות וגיהות: בטיחות לעובדים, תאונת עבודה, גיהות, מחלת מקצוע, סיכון ומפגע.

 • בטיחות בחשמל.

 • ציוד מגן אישי.

 • בטיחות בסביבת העבודה.

 • הדרכות בטיחות לעובדים עם חומרים מסוכנים.

 • בטיחות במחסנים, מטבח, מעבדה וכדומה.

 • הכשרה ותרגול של צוות העובדים למצבי חירום.

*הדרכות ספציפיות נוספות בהתאם לדרישות הלקוח.

עבודה בגובה

במסגרת הדרכת עבודה בגובה ילמדו העובדים דרכים שונות למניעת תאונות עבודה מיותרות. ברגע שעובד מקבל את ההדרכה הנכונה שתעזור לו למנוע את התאונה ותשמור על בטחונו האישי, הוא גם מבין את הסכנות שיש בעבודה ומתייחס אליה באחריות המתאימה.

*ניתן לבצע את ההדרכה באתר העבודה.

בהתאם לתקנות עבודה בגובה, נדריך כל עובד באחד מהאמצעים הבאים:

 • עבודה על סולמות.

 • עבודה על סלים להרמת אדם.

 • עבודה על בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.

 • עבודה במקום מוקף.

 • עבודה על פיגומים נייחים.

 • עבודה מעל גגות.

 • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה.

*בתום ההדרכה יקבלו המשתתפים תעודה מודפסת - אישור עבודה בגובה.

ממונה בטיחות

בהתאם תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו – 1996, חובה להעסיק ממונה בטיחות בכל מפעל או ארגון שיש בו מעל חמישים עובדים. העסקת ממונה בטיחות תביא לצמצום מספר התאונות והאירועים הסביבתיים ולצמצום העלויות לטווח ארוך. על כתפיו של ממונה הבטיחות מוטלת אחריות כבדה, הוא פועל בכל דרך אפשרית כדי להקטין את הסיכון המקצועי ולתרום לסביבת עבודה מוגנת ובטוחה.

ממונה הבטיחות מטעמנו יפקח על העבודה המתבצעת וייתן דגשים למנהל הבטיחות באתר על מנת להבטיח סביבת עבודה בטוחה ומקצועית, כך שתעמוד בתקני הבטיחות המחמירים שמתחדשים בקצב מהיר.

בתקנות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות), התשנ"ו – 1996, בסעיף 10 מפורטים 19 סעיפים שממונה הבטיחות צריך לבצע יחד עם זאת קיימים נושאים נוספים, שעל ממונה הבטיחות לבצע או לוודא שמתקיימים, למשל:

 • על ממונה הבטיחות לוודא שקיימת תוכנית הדרכת בטיחות לעובדים ולדאוג ליישום התוכנית.

 • עליו לוודא קיום ויישום תוכנית לניהול הבטיחות במקום העבודה בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודים לו.

 • עליו לוודא כי תנאי הבטיחות בתהליכי העבודה, במתקנים, במכונות ובציוד,העונים על דרישות החוק, מתאימים לאופי העבודה ולאופי הסיכון, ממונה הבטיחות נדרש לפעול עם המנהלים להפחתת הסיכונים במקום העבודה.

 • במקום עבודה שבו נחשפים העובדים לסכנות בריאותיות חשוב להקפיד כי העובדים עוברים בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות החוק.

 • עליו לעצור עבודה ברגע שנשקפת סכנה לשלמות ובריאות העובדים.

 • בכל מקרה של תאונה, עליו לחקור את הגורמים לתאונה, להפיק לקחים, להציע למעביד דרכים למניעת הישנות התאונה וליידע את העובדים על הלקחים שיש להפיק מהתאונה.

 • על ממונה הבטיחות בעבודה לעבוד בשיתוף פעולה עם המעסיק והמנהלים.