שירותי "המומחים"

המומחים מספקים שירותי ייעוץ וליווי לחברות\מפעלים על מנת להבטיח הקמה ותחזוק של סביבת עבודה בטוחה ומקצועית.

  • הקמת מערך בטיחות בחברות.

  • ריענון נהלי בטיחות במפעלים.

  • ניהול הבטיחות בסביבות עבודה מתחום התעופה.

  • הטמעת תהליכי עבודה בטוחים, תקינים ומעודכנים.

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים